Det handler om pålidelig, sikker og stabil kommunikation!

 

Radiokommunikation rummer meget mere end bare tast og tal, det gør dét i hvert fald hos Event Communication ApS. Gennem mange års operativ erfaring, ved vi hvor kritisk radiokommunikation er når tingene spidser til!

Logo color.png
 

banner-hytera-radio-3.jpg

Alarmering

Lad os starte med med alarmering, det er essentielt og til tider livsnødvendigt, at man kan slå alarm uden hindringer. Det klassiske opsæt er, at kanal 1 og 16 er dedikerede alarmkanaler. Desværre ser vi alt for tit, at der bliver brugt samme frekvens hvilket betyder, at der maksimalt kan indløbe én alarmmelding ad gangen. Så for at sikre man aldrig kalder op forgæves i en nødsituation, har vi kodet vores håndterminaler med to selvstændige alarmkanaler der altid sikrer hul igennem.

Alarmhåndtering set fra et operativt synspunkt kan håndteres på mange måder, én af dem er ”call-request” Så fremfor at brugeren aktivt skifter til alarmkanalen, blot trykker på en knap og afventer opkaldet, dette sikrer at den pågældende operatør er klar til at forpligte sig til den enkelte bruger der har brug for dedikeret og professionel assistance her og nu.

Call-Request

Med "Call-Request" har man gjort det nemmere for brugerene, det eneste de skal tage stilling til er, om der er akut behov for assistance eller om det kan vente lidt.

Hvis en bruger har brug for assistance stille og roligt holder man side-knappen over PTT-knappen inde i to sekunder og man bliver kort efter kaldt op. Står brugeren med et akut behov for assistance, holder man den røde knap inde i to sekunder og man bliver straks kontaktet.

Alle opkald mellem KST og en bruger sker på en lukket talegruppe, så man ikke "optager" alarm-kanalerne eller bliver forstyrret. Når en bruger aktiverer et "Call-Request" bliver brugerens GPS position sendt ind til operatøren, som visuelt kan se hvor nærmeste relevante ressourcer befinder sig.

PD985-close-up.jpg
hytera-smart-despatch-1.jpg

Computer Aided dispatch

Hos Event Communication ApS. undrer det os, at rigtigt mange events og festivaler er gået over til Digital Mobile Radio (DMR) uden at få gavn af de mange fordele, muligheder og værktøjer som dette indebærer. Dette kan være GPS-tracking, og ”call-request” som sikrer den rigtige hjælp, til den rigtige lokation.

Vi mener at dette er en selvfølge, hvorfor vi som standard leverer CAD til vores kunder, dette er med til at sikre en bedre styring af de enkelte brugere og at BSK-personalet har så gode forudsætninger for at løse indkomne forespørgsler så effektivt som muligt.